Contact Us


  • Mangalam Hospital

  • 10/11, Manahar Plot,
    Mangla Main Road, Manhar Plot,
    Nr Virani Chock,
    Rajkot - 360001

  • 0281 248 3484

  • drkotharivimal@gmail.com